OLYMPUS Sashiko Thread White

OLYMPUS THREAD

Olympus White Japanese Cotton Sashiko Thread Solid 22yard/skein White


Collections: CREATE

Type: Embroidery