Skip to product information
1 of 5

OLYMPUS THREAD

OLYMPUS Sashiko Thread White

Regular price $2.00 USD
Regular price Sale price $2.00 USD
Shipping calculated at checkout.

Olympus White Japanese Cotton Sashiko Thread Solid 22yard/skein White